Menu

Kort verslag werkbijeenkomst samenwerking Wmo 17 mei 2018

Op 17 mei 2018 is door de drie Walcherse gemeenten in Vlissingen een werkbijeenkomst georganiseerd met onderwerp ‘Samenwerking Wmo’. Hierbij waren adviesraden, zorgaanbieders, Porthos en gemeenten aanwezig.

Deze bijeenkomst was een vervolgsessie op eerdere sessies die vooral in het teken stonden van evaluatie.

Bij evaluatie gaat het over terugkijken, echter vandaag ging het over de vraag hoe we het zouden willen in de (nabije) toekomst. Er is hard gewerkt door de aanwezigen, en dat heeft gemeenten geholpen met het maken van een plan van aanpak voor de Wmo-contractering voor 2019 en verder.

Een projectteam vanuit gemeenten werkt dit plan uit en legt dit begin juli voor aan de drie colleges van burgemeester en wethouders van de Walcherse gemeenten. Verdere communicatie over dit proces volgt!

Bekijk hieronde de foto's van de flappen:

 
 

 


Terug naar overzicht