Menu

Evaluatie en doorontwikkeling Pentekening

Doel
Het doel van het proces ‘Evaluatie en doorontwikkeling Pentekening’ is om gezamenlijk als drie Walcherse gemeenten het door de gemeenteraden vastgestelde klantproces in het sociaal domein (Pentekening) te evalueren. Op basis van de evaluatie willen we een gezamenlijk voorstel formuleren over een passende wijze van uitvoering van WMO en Jeugd. In dit proces wordt de praktijkervaring van de drie gemeenten meegenomen en hanteren we het uitgangspunt inwoner centraal.

Werkgroep
Er is een werkgroep ingesteld, met daarin beleidsmedewerkers van de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Samen met een onafhankelijk procesbegeleider geven zij vorm en inhoud aan dit proces. Zij starten daarbij niet vanaf nul. De in de afgelopen periode beschikbaar gekomen informatie staat centraal in dit proces.

Het proces
Het proces is in drie fasen verdeeld - evaluatie, doorontwikkeling en uitwerking - en moet in oktober 2018 afgerond zijn.  Fase 1, de evaluatie, is bedoeld als verrijking van de reeds opgehaalde en beschikbare informatie. De werkgroep gaat hiertoe in gesprek met vertegenwoordigers van cliënten, professionals en gemeenten. In fase 2, doorontwikkeling, trekken we conclusies uit de evaluatie en vertalen we deze conclusies in enkele mogelijke scenario’s voor vervolg. Deze scenario’s bespreken we vervolgens met de colleges en raden van de drie Walcherse gemeenten. In juli nemen de gemeenteraden een besluit over de gewenste richting van de doorontwikkeling. Vervolgens wordt in fase 3, uitwerking, de gekozen richting verder uitgewerkt in de vorm van een business case uitvoering Wmo en Jeugdwet en in het beleid van de Walcherse gemeenten.

Definitieve besluitvorming
Na fase 2 hebben de gemeenteraden besloten over de richting van de doorontwikkeling. In november nemen de drie gemeenteraden van Middelburg, Vlissingen en Veere dan een definitief besluit over de uitvoering Wmo en Jeugdwet voor 2019 en verder.


Terug naar overzicht