Verhalenweb

"Laat kinderen als Sylvian niet de dupe worden!"

Mijn zoon Sylvian lijkt een jongen als alle anderen. Toch lukt het niet op een gewone basisschool. Hij kreeg de diagnose Asperger, een vorm van autisme. Dat nieuws kwam aan als donderslag bij heldere hemel. Thuis, in een één op één situatie, leek er aanvankelijk niets aan de hand. Met die diagnose gingen er gelukkig wél deuren voor ons open. Dankzij de begeleiding op het speciaal onderwijs en de met PGB ingekochte ondersteuning, krijgen we handvatten om met zijn autisme om te gaan. Met name Sylvian. Hij wordt niet meer gepest en heeft al zijn leerachterstanden weggewerkt.

Na de diagnose kreeg Sylvian een verwijzing naar de Korczakschool in Middelburg. Een schooladvies waar zijn moeder niet achterstond: “Vijftig procent van de leerlingen daar is zeer moeilijk opvoedbaar. Een heel gevoelige jongen als Sylvian zou daar nóg meer gepest worden.” Om die reden vroeg zij een ‘rugzakje’ aan (Leerling Gebonden Financiering), om het toch nog te proberen op zijn oude basisschool. “Helaas bleek deze ondersteuning niet voldoende. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Het Odyzee in Goes, een school voor speciaal onderwijs gericht op kinderen met autisme. Inmiddels zit Sylvian op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, op Het Odyzee College in Middelburg.

Persoonsgebonden budget

Ook buiten schooltijd krijgt Sylvian begeleiding, onder andere via T-Care en Praktijk Pinokkio. Zijn moeder heeft daarvoor een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd. Hiermee bekostigt zij coaching en weerbaarheidstrainingen voor haar zoon, naast opvang om de thuissituatie te ontlasten. “Dit alles heeft ons handvatten gegeven om met het autisme van Sylvian om te gaan en hem beter te bereiken. Een autoritaire benadering, bijvoorbeeld, blijkt averechts te werken. Zelf heeft Sylvian meer inzicht gekregen in hoe hij zich in een groep gedraagt en hoe hij moet omgaan met moeilijke situaties. Maar we zijn er nog niet: de puberteit, bijvoorbeeld,brengt opnieuw moeilijk autistisch gedrag met zich mee.’ Duidelijk is dat de begeleiding thuis en op school een groot verschil maken: Sylvian wordt niet meer gepest, heeft veel vriendjes en heeft al zijn leerachterstanden weggewerkt.”

Zorgen om expertise

Mogelijk verandert er de komende jaren veel in de jeugdzorg, wanneer gemeenten in 2015 een regierol krijgen. Suzan hoopt dat kinderen als haar zoon daarvan niet de dupe worden. “Zonder goede begeleiding, op scholen die daarvoor toegerust zijn, komt er niets van deze kinderen terecht. Ze krijgen niet de kans hun vaak bijzondere kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Daarnaast ben ik bang voor verspilling van expertise. Zitten de mensen die deze expertise hebben opgebouwd, dadelijk werkloos thuis? Heeft de gemeente zelf al die kennis en ervaring wel in huis? En voldoende tijd en geld om alles goed te regelen? Daarover maak ik me zorgen. Niet alleen voor Sylvian, maar vooral ook voor alle kinderen die na hem komen.”