Verhalenweb

Kijk verder

Er verschijnt steeds meer informatie over de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder hebben we voor u een selectie gemaakt van interessante filmpjes, links en andere documenten.

Animatie Porthos

Op Walcheren organiseren de gemeenten zorg via Porthos. Deze animatie geeft beknopt uitleg over Porthos.


Praatplaat

Walcheren voor Elkaar heeft van de visie op zorg en ondersteuning op Walcheren vanaf 1 januari 2015 een zogenaamde praatplaat gemaakt. Het is een tekening, aan de hand waarvan een toelichting wordt gegeven op de structuur die voor Walcheren wordt ontwikkeld.

In het sturingsmodel is vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de visie goed wordt uitgevoerd.

Links
Op de website van Porthos vindt u meer informatie, bijvoorbeeld in het themadossier 'Eigen kracht'.

Filmpjes
Animatie over de veranderingen in het sociale domein

De Hervorming Langdurige Zorg toegelicht in een kort filmpje. De tekst is ingesproken door staatssecretaris Martin van Rijn.