Samenredzaamheid

Dagbesteding Wmo

Onder dagbesteding valt alle reguliere dagbesteding, specialistische dagbesteding en vervoer. Door middel van een bestuurlijke aanbesteding hebben de zorgaanbieders en de Walcherse gemeenten hierover nieuwe afspraken gemaakt. De nieuwe contracten gelden vanaf 28 maart 2016. Ook hierna blijft de bestuurlijke aanbesteding doorlopen.

Bestuurlijk aanbesteden
Bestuurlijk aanbesteden is een methode waarbij langdurige, flexibele overeenkomsten kunnen worden afgesloten. In die overeenkomsten staan inhoudelijke afspraken, maar ook afspraken over de formele overlegstructuur. Binnen die overlegstructuur kunnen de aangesloten partijen voortdurend onderhandelen over de inhoudelijke afspraken. Dit vindt plaats aan zogenaamde overlegtafels. Alle verslagen vindt u op deze website.
 
Basisovereenkomst
Om deel te nemen aan het proces van bestuurlijk aanbesteden moet de communicatie-, overleg- en besluitvormingsstructuur helder zijn. Dit staat in de basisovereenkomst. Hierin wordt beschreven op welke wijze partijen met elkaar communiceren en op welke wijze kan worden gekomen tot nieuwe of gewijzigde deelovereenkomsten.

Deelovereenkomst
Het resultaat van de bestuurlijke aanbesteding is de deelovereenkomst. Alle voorwaarden om dagbesteding te leveren zijn hierin opgenomen. Om als zorgaanbieder gecontracteerd te worden voor dagbesteding is een ondertekende basisovereenkomst én deelovereenkomst nodig.

Overlegtafels (fysiek en virtueel)
De deelovereenkomst en wijzigingen daarop komen tot stand via fysieke overlegtafels. De overleggen aan de fysieke overlegtafel vinden periodiek plaats en gaan over (uitvoering of aanpassing van) de deelovereenkomst.
Naast de fysieke overlegtafel bestaat er een zogenaamde virtuele overlegtafel. Iedereen die niet aan de fysieke overlegtafel zit, kan via de mail inbreng leveren op de deelovereenkomsten en andere zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën en voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen.  U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar inkoopbegeleiding@walcherenvoorelkaar.nl

Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders kunnen toetreden tot de basis- en deelovereenkomst als zij ook dagbesteding willen leveren en aan de voorwaarden voldoen. Klik hieronder voor meer informatie.