Samenredzaamheid

Inkoop Wmo ondersteuning

Nieuwe contracten WMO ondersteuning per 1 januari 2019
De Walcherse gemeenten sluiten per 1 januari 2019 nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor WMO ondersteuning. Onder de nieuwe contracten vallen: individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp/zorg en kortdurend verblijf.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders die geen contract WMO ondersteuning hebben?
Zorgaanbieders die ook ondersteuning willen leveren, vragen we zich aan te melden om in aanmerking te komen voor een contract.

Hoe meldt de zorgaanbieder zich aan voor een contract WMO ondersteuning?
Onderstaande bevat informatie over de Open house procedure van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen met betrekking tot de contractering van Wmo-ondersteuning.

Het gaat om de volgende vormen van Wmo-ondersteuning:

 • Reguliere individuele begeleiding
 • Specialistische individuele begeleiding
 • Begeleiding gericht op activering/dagbesteding
 • Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding
 • Huishoudelijke Hulp
 • Huishoudelijke Zorg
 • Kortdurend Verblijf

23 oktober 2018*: Instructiebijeenkomst uitleg inschrijving
24 oktober 2018: Openstellen overeenkomsten
30 oktober 2018, 12.00 uur: Uiterste datum vragen
5 november 2018: Beantwoorden vragen
15 november 2018, 12.00 uur: Sluiten aanmeldingen
22 november 2018: Bekendmaking voorgenomen beoordeling
23 nov tot 6 dec 2018: Controle bewijsstukken
6 december 2018: Bekendmaking definitieve beoordeling
12 december 2018**: Ondertekening overeenkomsten
1 januari 2019: Startdatum

*Bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Vlissingen van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Govan Mbekizaal.
Deze bijeenkomst is bedoeld om zorgaanbieders uitleg te geven over de wijze waarop zij kunnen inschrijven. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 22 oktober 2018 via het mailadres mgabrielse@vlissingen.nl

**Datum van 12 december is nog onder voorbehoud. Dit betreft ondertekening door de wethouders van de gemeenten. Zorgaanbieders ondertekenen de overeenkomsten per digitale inschrijving.

Om deel te kunnen nemen aan de overeenkomst moet u de volgende stukken aanleveren:

 1. De door u ondertekende Basisovereenkomst;
 2. Het door u ingevulde en ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 2 Basisovereenkomst);
 3. De door u ondertekende Deelovereenkomst;
 4. Transformatieplan (Bijlage 6 Deelovereenkomst);
 5. Inschrijving kamer van koophandel;
 6. Kwaliteitscertificaat.

Inschrijven kan vanaf 24 oktober via de website www.walcherenvoorelkaar.nl.