Samenredzaamheid

Inkoop Wmo ondersteuning

 

Beste zorgaanbieder,

Voor de beantwoording van enkele vragen is er helaas meer tijd nodig dan vooraf aangegeven (dit in verband met benodigde afstemming met colleges).

De beantwoording van alle (nu nog openstaande) vragen zal uiterlijk donderdag 8 november plaats vinden.

Wij raden u aan tot die tijd te wachten met het indienen van uw inschrijving.

Onze excuses.

 

Nieuwe contracten WMO ondersteuning per 1 januari 2019
De Walcherse gemeenten sluiten per 1 januari 2019 nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor WMO ondersteuning.

Op 24 oktober 2018 stellen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen de 'Open House procedure' voor de Wmo ondersteuning open.
Dit is een systeem van afspraken die gemeenten gebruiken om zorgaanbieder(s) te kunnen contracteren. Hierbij hoeven gemeenten geen aanbestedingsprocedure te doorlopen.  

Vormen Wmo ondersteuning

 • De procedure betreft de volgende vormen van Wmo ondersteuning:
 • Reguliere individuele begeleiding;
 • Specialistische individuele begeleiding;
 • Begeleiding gericht op activering/dagbesteding;
 • Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding;
 • Huishoudelijke Hulp;
 • Huishoudelijke Zorg;
 • Kortdurend Verblijf.  

Planning Open House procedure

 • 24 oktober 2018: openstellen overeenkomsten;
 • 30 oktober 2018, 12.00 uur: uiterste datum vragen;
 • 5 november 2018: beantwoorden vragen;
 • 15 november 2018, 12.00 uur: sluiten aanmeldingen;
 • 22 november 2018: bekendmaking voorgenomen beoordeling;
 • 23 november tot 6 december 2018: controle bewijsstukken;
 • 6 december 2018: bekendmaking definitieve beoordeling;
 • 14 december 2018, 11.00 tot 13.00 uur: ondertekening overeenkomsten in het Stadskantoor Middelburg.

Deze datum is onder voorbehoud. Dit betreft de ondertekening door de wethouders van de gemeenten. Zorgaanbieders ondertekenen de overeenkomsten via hun digitale inschrijving;

 • 1 januari 2019: startdatum.

Inschrijven
U kunt zich vanaf 24 oktober 2018 inschrijven via deze website.