Menu

Het rijk heeft de afgelopen jaren de taken uit de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet aan de gemeenten overgedragen. Daardoor is er veel veranderd. Inwoners moeten zelfredzaam zijn en hun eigen kracht(en) moeten worden versterkt. Gemeenten moeten de nieuwe taken dicht(er) bij hun inwoners brengen en deze taken goedkoper en doelmatiger uitvoeren.

De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen werken samen in het sociaal domein.

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties


 

‘'Bij werkzaamheden aan de straat laatst, had ik mijn invalidenparkeerplek tijdelijk in een andere straat. Mijn buren zorgden er wel voor dat daar niemand ging staan als ik weg was en parkeerbeheer was door hen ook al op de hoogte. En ik help hen ook hoor, vooral als er beesten verzorgd moeten worden weten ze me te vinden!'’