Menu

Het rijk heeft de afgelopen jaren de taken uit de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet aan de gemeenten overgedragen. Daardoor is er veel veranderd. Inwoners moeten zelfredzaam zijn en hun eigen kracht(en) moeten worden versterkt. Gemeenten moeten de nieuwe taken dicht(er) bij hun inwoners brengen en deze taken goedkoper en doelmatiger uitvoeren.

De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen werken samen in het sociaal domein.

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties


 

‘Als ik eens zware boodschappen heb, staan de buurmannen altijd klaar om te helpen. En als de stroom uitvalt, of mijn computer is kapot, dan staat Willem klaar. In de zomer is het hier erg gezellig. Wij kunnen niet ver van huis, maar voor een praatje en wat gezelligheid hoef ik de voordeur maar open te zetten’